Ter Vesten VZW

Ter Vesten VZW werd in 1992 opgericht met als doelstelling: "...de bescherming van het roerend en onroerend patrimonium van het kasteel Le Paige en park te Herentals..."

Deze doelstelling wordt opgedeeld in twee nevendoelen:

  • Ten eerste de eigenlijke restauratie van het kasteel en de elementen van het parkdomein (arboretum, parkvijver, bruggetje en paviljoen).
  • Ten tweede de valorisatie van het monument, zijn inhoud en zijn omgeving.

Na het succesvol beëindigen van de restauratie eind 1999, ligt de focus van de werking van de VZW nu op de valorisatie van het kasteel. Hiertoe zet de VZW in op het bevorderen van het gebruik van het kasteel voor socio-culturele activiteiten (tentoonstellingen, lezingen, etc.) en organiseert de VZW zelf op regelmatige basis ook eigen tentoonstellingen.

Belangstellenden kunnen onze werking ondersteunen door lid te worden van Ter Vesten VZW.Het lidmaatschap (per gezin) bedraagt € 25 per jaar en kan gestort woorden op onze rekening bij KBC:BE55 4132 1749 2144

Contacteer Ter Vesten VZW
adresHerendaliapad 4
2200 Herentals
telefoon0473 - 19 61 11
mailpaul@snoeys.eu