Koninklijk Sint-Franciscuskoor

Het St-Franciscuskoor werd in 1905 opgericht door de Paters Kapucijnen als uitvoerder der gezangen van de liturgische plechtigheden en alzo verbonden aan de St-Antoniuskerk in de volksmond beter bekend als de “Paterskerk”Aanvankelijk en zelfs reeds in 1903, werd een vrouwenkoor opgericht, gerecruteerd uit de “Derde Orde” zijnde mensen buiten de geestelijke orde welke zich verdienstelijk maakten voor de kloostergemeenschap. Later, in 1905 volgden dan de mannenstemmen zodat van toen af een gemengd koor ontstond. Gemengd is eigenlijk veel gezegd want mannen en vrouwen werden in die tijd strikt gescheiden gehouden volgens de toen geldende regels van de moraliteit: de dames zongen het lof, de heren de hoogmissen ! De uiteindelijke samensmelting tot volwaardig vierstemmig koor zou slechts gebeuren in 1926 wanneer de eerste lekendirigent werd aangesteld.Na de oorlogsjaren van ’40-’45 waarin de activiteiten op een klein pitje draaiden, begon een glorierijke periode met een merkelijke uitbreiding van het ledenbestand en optredens allerhande waarin de profane muziek niet werd geschuwd, getuige de opvoering van verschillende operettes, musicals, overzichten van de muziekgeschiedenis en dergelijke meer.Dat het koor in een eigentijdser kleedje werd gestoken merkten we ook in 2006 wanneer, na een hele reeks mannelijke dirigenten, de discriminatie van het geslacht werd opgeheven en de eerste vrouwelijke dirigente het stokje kwam overnemen.Als hoogtepunten in het bestaan van het koor kunnen we zeker ook vermelden de uitgave van een eigen CD in 2001 en zeker de viering van ons 100-jarig bestaan in 2005 met als orgelpunten de cultuurprijs van de Stad Herentals in2010 en de ultieme bekroning met het bekomen van de status “Koninklijke” in het jaar 2011.Ondertussen zijn we reeds 114 jaar jong onder leiding van onze onvolprezen dirigent Kristiaan De Becker, oud-koorlid en tevens oud-Herentalsenaar.

Contacteer Koninklijk Sint-Franciscuskoor
adresBevrijdingsstraat 7
2200 Herentals
telefoon014 - 23 13 24
mailtillyeyckmans@hotmail.com