Koninklijk Sint-Franciscuskoor


 
 
Het Koninklijk Franciscuskoor bestaat reeds meer dan 100 jaar. Oorspronkelijk bestond er alleen maar een vrouwenkoor, opgericht in 1903, voor het opluisteren van de kerkelijke diensten van de Paters Kapucijnen in wat nu in de omgangstaal als "de Paterskerk" bekend is. Gezien er van enige structuur nog helemaal geen sprake was wordt als echte ontstaansdatum het jaar 1905 vooropgesteld, wanneer de mannen besloten niet achter te blijven en in een opwelling van vroege antidiscriminatie , hun voetje naast de vrouwen wilden zetten. Toch duurde het nog tot 1922 vooraleer beide geslachten rijp werden bevonden om tot samensmelting over te gaan, wat leidde tot de gedaante van het huidige vierstemmige koor. Ondanks de oorlogsjaren en de gebruikelijke ups en downs in de lange periode tot op heden bleef het koor in beweging door het enthousiasme van uitvoerders en dirigenten met één duidelijke constante: onze ouderdomsdeken Albert Laureys die reeds meer dan 70 jaar voor de begeleiding zorgt. De kerkelijke muziek, onze steunpilaar, begint de laatste tientallen jaren ook enkele profane trekjes te vertonen. Met concerten allerhande, operette, musicals (wij verwijzen graag naar de zeer gesmaakte uitvoeringen van "Cats", Rada en de Wolf, tijdsreizen in de muziekwereld e.d.) toonden wij aan niet vies te zijn van een en ander wereldlijk trekje. Om deze "buitenkerkelijke" opvoeringen ietwat op gang te houden en verder te stimuleren en het koor een modernere "look" te bezorgen, werd in de schoot van de vereniging de groep "Variant" opgericht, welke zich uitsluitend zal bezighouden met de profane kant van ons muziekleven. Het recente aantrekken van enkele jongeren staat borg voor deze vernieuwing en biedt perspectieven voor de toekomst, zeker wanneerwe nog meerdere jeugdige enthousiastelingen zouden kunnen bekoren. Aan Karin Neels, onze eerste vrouwelijke dirigente, en onze bevlogen voorzitster Tilly Eyckmans de grote uitdaging om al die vooruitzichten waar te maken.
Wij repeteren op dinsdagavond van 20u tot 22u in de Paterskerk te Herentals.