Natuurpunt Nete & Aa


 
 

Natuurpunt vzw is de grootste Vlaamse natuurvereniging. Overal in Vlaanderen koopt Natuurpunt vzw natuurterreinen aan of neemt de vereniging gebieden in huur om ze een duurzame toekomst te bieden. Verspreid over honderden terreinen beheert Natuurpunt vzw nu al meer dan 16.700 hectaren beschermde natuur.Maar Natuurpunt vzw doet meer. Overal steekt de vereniging haar nek uit voor een beter beleid inzake natuurbehoud, ruimtelijke ordening en milieukwaliteit. Het volstaat immers niet om de natuur in de eigen gebieden te beschermen; ook daarbuiten is er meer dan ooit behoefte aan een vuist voor het natuurbehoud.Die vuist kan Natuurreservaten vzw maken dankzij 80.000 gezinnen die zich door hun lidmaatschap achter de doelstellingen van de vereniging hebben geschaard. Honderden medewerkers in de gewestelijke, provinciale en lokale geledingen van de vereniging zorgen ervoor dat die slagkracht op alle bestuursniveaus de nodige weerklank vindt.
Word je lid van Natuurpunt vzw en woon je in Herentals, dan ben je meteen ook lid van afdeling Nete&Aa. De afdeling verzorgt de plaatselijke activiteiten en verspreidt het driemaandelijkse tijdschrift 'Natuur.fitis'. Schrijf €27,- over op rekeningnummer 230-0044233-21 van Natuurpunt, Michiel Coxiestraat 11, 2800 Mechelen.
 
 

websitewww.natuurpunt.be/natuurpunt-nete-aa