Liberale Vrouwen Herentals

 
 

Liberale Vrouwen Herentals heeft tot doel:

  1. In alle domeinen van de sociaal-culturele activiteit de algemene en bijzondere behoeften en noden van de vrouwen en de vrouwengroepen te volgen, te ondertekenen en door passende initiatieven op te vangen.
  2. De sociaal-culturele activiteit van de vrouwengroeperingen te stimuleren, aan te moedigen en metalle nuttige en nodige middelen verder uit te breiden vanuit een liberale visie onder meer door studiediensten, onderzoeksprojecten en ter beschikkingstelling van documentatiemateriaal.
  3. Door alle tot nog toe beschikbare media haar leden informatie bezorgen en door discussie en debataan opinieverruiming en mentaliteitsverandering doen om tot een grotere maatschappelijke endemocratische cultuurparticipatie van de vrouw te komen.
  4. Door vormingsprogramma's, enquĂȘtes, onderzoekingen, hearings, uitwisselen van ervaringen,studiedagen, weekends en alle andere mogelijke aangepaste middelen de evolutie of de stagnatie van de vrouw en vrouwengroeperingen volgen op gebied van sociaal-culturele activiteit.
  5. Naast de algemene cultuurvoorzieningen wil de vereniging de eigen creativiteit van de vrouwbevorderen in een dimensieverbreding zowel van haar beroeps- als binnenhuisactiviteiten en vanhaar vrijetijdsbesteding.