Herentalse Geschiedkundige Kring

 
 

De 'Herentalse Geschiedkundige Kring' is een v.z.w. die werd opgericht op 23 mei 1972 tijdens een zitting van het college van burgemeester en schepenen en die het werk wenste voort te zetten van de 'Kunst- en Oudheidkundige Kring van Herentals', die op 20 september 1931 werd opgericht - en in 1936ter ziele ging - onder het voorzitterschap van E.H. dr. R. Verstreyden. Initiatiefnemers voor de oprichting van de Kring waren: Bert Bossuyt (voorzitter), dr. Jozef Helsen (ondervoorzitter), Lodewijk Spits (penningmeester) en Jan Modest Goris (secretaris). De Kring stelt zich tot doel de geschiedenis en volkskunde van de stad en het kanton Herentals in alle aspecten te onderzoeken en aan het publiek kenbaar te maken, o.a. door publicaties, bijeenkomsten en stellingnemingen over zaken die het cultuur - historisch verleden en heden van Herentals aanbelangen. Jaarlijks geeft de 'Herentalse Geschiedkundige Kring' een jaarboek uit en organiseert ze diverse bijeenkomsten en lezingen. Het dagelijks bestuur van de 'Herentalse Geschiedkundige Kring' is samengesteld uit:

  • Hugo Verhaegen, voorzitter
  • Paul Bellemans, ondervoorzitter
  • Jan - Modest Goris, secretaris
  • Marc Neefs, penningmeester
Alle leden van het dagelijkse bestuur rekenen het zich tot een aangename plicht om belangstellenden alle gewenste inlichtingen te verschaffen.
 
 

websitewww.hgk.be