De Gagel


 
 

Het gemengd zangkoor De Gagel uit Herentals is een vereniging bestaande uit volwassen amateurzangers van iedere rang of stand. Op religieus, politiek en ideologisch vlak is de groep pluralistisch. Door samen te musiceren, streven zij naar een zo perfect mogelijk resultaat. De wekelijkse repetitie is een prettige noodzaak om tot mooie uitvoeringen te komen. Tijdens uitstappen, feesten en reizen wordt tevens alles in het werk gesteld om een sfeer van vriendschap en samenhorigheid op te bouwen. De vierstemmige Missa Brevis van Jacob de Haan, voor koor en kopers, uitgevoerd op zaterdag 25 februari 2006 was de start van het jubileumjaar 25 jaar De Gagel. Het 40 leden tellende koor staat thans onder de professionele leiding van Urbain Van Asch. Zijn 40 jaar ervaring als dirigent van verschillende koren en zijn 25 jaar jurylid bij koortornooien zal het peil van het koor ongetwijfeld hoger op stuwen.
Zin om met ons mee te zingen? Kom vrijblijvend naar een van onze repetities op donderdagavond van 20 tot 22 u. Wij repeteren in de Basisschool 'De Wijngaard' (aan het vroegere speelplein Kruisberg.) Graag zingen en over een goede stem beschikken zijn de enige voorwaarden. (Kennis van notenleer is natuurlijk een pluspunt maar zeker niet noodzakelijk.)
 
 

websiteusers.skynet.be/degagel