Evangelische Christenen Herentals

 
 

Een evangelische gemeente (kerk) is een plaatselijke groep christenen die, naar het voorbeeld van de Bijbel, samen hun geloof beleven zonder een centraal gezag dat voorschriften of verplichtingen oplegt.

Toch staan ze niet alleen, maar zijn ze deel van een hechte en warme familie, in Vlaanderen, in België en over de hele wereld. Ze voelen zich niet zozeer met elkaar verbonden door eenzelfde naam of structuur, maar meer door eenzelfde geloofsbeleving: levendig, persoonlijk betrokken en Bijbelgetrouw.

Bijna 500 evangelische gemeenten maken deel uit van de "Evangelische synode" die in 2003 doorde Belgische overheid officieel werd erkend en behoort sindsdien tot de 6 erkende erediensten in België.

Ongeveer 120.000 mensen in België noemen zichzelf evangelisch christen. En in tegenstelling met wat we zouden verwachten, groeit hun aantal nog steeds. Wereldwijd zijn de evangelische christenen, na de rooms-katholieke kerk, de tweede grootste stroming in het christendom.

De evangelische gemeenten groeien bijzonder snel in Afrika en Latijns-Amerika. Wereldwijd is het aantal Evangelische christenen ongeveer 8% van de wereldbevolking. In sommige landen is dit percentage veel hoger. Zovindt er een grote groei plaats in Zuid-Korea, waar inmiddels 32% van de bevolking christen is geworden. Ook is de groei in Afrika en Zuid-Amerika groot. In China schat men het aantal

Evangelische christenen op meer dan 80 miljoen. In België is dit percentage ongeveer 1%. Wereldwijd zijn ermeer dan 700 miljoen gelovigen en daarbij behoren ook de Evangelische Christenen te Herentals!

Alle andere informatie o.a. jeugdgroepen en activiteiten vind je op onze webstek.

 
 

websitewww.echerentals.be