Davidsfonds Herentals

 
 

Het Davidsfonds is een culturele vereniging die cultuurbevordering en actieve cultuurbeleving centraal stelt. Het accent van de werking ligt op : taal en lezen, geschiedenis en kunst.Taal hangt nauw samen met de ontstaansgeschiedenis van de vereniging. Initiatieven als het Groot Nederlands Dictee en de Junior Journalist-wedstrijd moedigen de belangstelling daarvoor aan. Het Davidsfonds is de enige onafhankelijke literaire uitgeverij in Vlaanderen. Geschiedenis is het tweede domein en wel omdat kennis van het verleden onmisbaar is voor wie wil bouwen aan de toekomst. De jaarlijkse erfgoeddag , de Nacht van de Geschiedenis en de colloquia passen in dit kader. Kunst tenslotte is het kloppend hart van de cultuur. Het Davidsfonds brengt CD's uit onder het eigen label Eufoda, richt concerten in op verschillende plaatsen in Vlaanderen, organiseert open atelierdagen, ....De vereniging ijvert voor meer en beter Vlaanderen, is christelijk geïnspireerd, is onafhankelijk en politiek totaal ongebonden. De plaatselijke afdeling werkt mee aan en/of organiseert de initiatieven die op nationaal vlak worden gelanceerd. Daarnaast ontplooit de plaatselijke afdeling eigen activiteiten in bovengenoemde gebieden : voordrachten, uitstappen,filmforum, bezoeken aan tentoonstellingen, bijwonen concerten, enz..
Hoe je lid kan worden van deze boeiende vereniging (onze lidmaatschapsformule is uniek) vind je op onze webstek. Je vindt er ook het programma van dit jaar.
 
 

websitewww.davidsfonds-herentals.be