Curieus

 
 

Curieus is een autonome, progressieve organisatie die actief is op het terrein van het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Zij ontwikkelt kwaliteitsvolle, sociaal-culturele activiteiten met een lage drempel voor een ruim en divers doelpubliek op lokaal, provinciaal en nationaal niveau over diverse maatschappelijke thema's, gericht op de zingeving en emancipatie van deelnemers in functie van hun persoonlijke en maatschappelijke ontplooiing met het doel een gelijke kansensamenleving te realiseren.Curieus is een vereniging met een ongebonden en zelfstandige werking, historisch gegroeid vanuit en ingebed in de socialistische beweging. Curieus heeft eigen doelstellingen en activiteiten en verwerft en beheert zelfstandig alle middelen nodig om haar doelstellingen te realiseren. Curieus sluit samenwerkingsovereenkomsten af met de meest diverse organisaties, steunend op wederzijds respect en gelijkwaardigheid.
 
 

websitewww.curieusherentals.org