Anthony Fotoclub Herentals

 
 

De digitale fotografie heeft vele nieuwe creatieve mogelijkheden geschapen voor de amateurfotograaf. Van de donkere kamer zijn we overgestapt naar computers met softwareprogramma's om foto's te bewerken , te printen en diavoorstellingen te monteren en van diaprojectoren naar beamers voor digitale projecties en presentaties. In Anthony Fotoclub delen 19 enthousiaste amateurfotografen hun passie. Elke maandagavond komen we samen in het clublokaal boven de Paterszaal in deKapucijnenstraat. In een ongedwongen sfeer worden foto's van de leden besproken en eventueel bewerkt, kennis van fotobewerking- en montageprogramma's uitgewisseld, foto's digitaal afgedrukt, ... Nu en dan nodigen we een gastspreker uit voor een welbepaald thema of gaan we naar een vormingsavond van de Fotogroep Antwerpen. Ook clubuitstappen staan op het programma. Leden nemen deel aan wedstrijden en stellen hun werk voor tijdens het jaarlijkse fotosalon begin oktober. De club is aangesloten bij de Herentalse Cultuurraad, het Centrum voor Beeldexpressie (CvB) en Fotogroep Antwerpen (FgA).
 
 

websitewww.anthonyfotoclub.be