Het altaar van de wolwevers
Ambrosius Francken I
zijpanelen 210 x 78 cm
het middenluik is niet bewaard gebleven en het is niet bekend wat het voorstelde
Linker zijpaneel

Het linker zijpaneel toont de bisschopswijding van de Heilige Severus. Severus leefde in de vierde eeuw in Ravanna. Hij was gehuwd en was wever van beroep. Het tafereel op de achtergrond verbeeldt de legende van zijn uitverkiezing. Tijdens een volksvergadering om een nieuwe bisschop te kiezen, komt een duif aangevlogen tot boven het hoofd van Severus die daar toevallig aanwezig is. Door dit hemelse teken aangespoord, duidt de gemeenschap hem aan tot nieuwe bisschop. Bij zijn bisschopswijding zetten 2 bisschoppen hem de mijter op. Zijn vrouw Vincentia, die ermee ingestemd heeft en belooft verder in kuisheid te leven, alsook zijn dochter Innocentia zijn vroom geknield aanwezig. De man rechts is mogelijk de deken van het weversambacht.