Aanbidding der wijzen
Frans Francken II (atelier), vóór 1692, 215 x 167 cm

Het schilderij stelt de aanbidding voor van de pas geboren Christus door de drie wijzen. Vooraan rechts staat de Heilige familie: Maria toont Jezus aan de bezoekers, terwijl Jozef een praatje maakt met een jongere man.

De drie wijzen worden omwille van hun 'royale' geschenken vereenzelvigd met koningen. Ze staan niet alleen symbool voor 3 rassen, maar ook voor 3 leeftijden: 20, 40 en 60 jaar. Hun geschenken zijn goud als symbool voor het koningschap van Jezus, wierook als symbool voor zijn goddelijkheid en mirre als symbool voor zijn menselijkheid.

Eerst komt de oudste wijze, een blanke man met een witte baard. Hij heeft zijn tulband uit eerbied afgenomen en knielt nederig neer voor het Kind. Zijn geschenk is wierook, in een decoratief kistje met gloeiend hete houtskool.

Vervolgens komt een wijze van middelbare leeftijd. Hij heeft een roodbruine teint en een volle baard. Hij staat al gebogen, maar heeft zijn tulband nog op zijn hoofd. Hij neemt het deksel van een kostbare ciborie en toont zo zijn geschenk (goud?).

Meest links staat de jonge wijze, zonder baard en donker van huid. Hij heeft zijn muts al afgenomen, maar kijkt nog naar achter en is er dus nog niet met zijn volle aandacht bij. Hij biedt een nautilusbeker aan. Doorgaans dient deze als wierookscheepje, maar hier is de inhoud onbepaald (mirre?).

Op de achtergrond zijn links ruïnes zichtbaar, waaronder een kameel of dromedaris loopt. Rechts is een landschap te zien. Het tafereel wordt door vele mensen gadegeslagen. Vooraan onder de omstanders staat Frans Francken I met korte baard afgebeeld. Hij kijkt de toeschouwer zelfverzekerd aan. Misschien is de man met de lange baard Frans Francken II.