Het Heilig Kruisaltaar
Francken atelier
middenpaneel 200 x 170,5 cm, zijpanelen 203 x 78 cm
Rechter zijpaneel

Het rechter zijpaneel toont de verrijzenis van Christus. De soldaten die het graf bewaken reageren verschrikt. Eén beschermt zich met zijn schild, een tweede trekt zijn hellebaard als om zich te verdedigen, een derde kijkt ons met verstomming aan, een vierde is verbijsterd van angst en een vijfde is ingedommeld en blijft rustig doorslapen.