De aanbidding van de herders
Francken atelier, 200 x 165 cm

Op de achtergrond brengt een engel de boodschap van de geboorte aan de herders. Jezus kijkt vanuit de kribbe op naar zijn moeder. Naast Maria zit Jozef geknield in aanbidding. 15 volwassenen en 2 kinderen hebben zich rond de kribbe geschaard. Ze dragen nog hun werktuigen, zoals een herderschop, waarmee een kluit aarde naar een afgedwaald schaap werd geggooid, tweetanden en een melkstoop. Links vooraan gebaart een jonge moeder haar kindje naar Jezus te kijken. De herderin rechts vooraan port het knaapje met het herdesfluitje in de hand om zich naar voren te wringen. De os en de ezel staan bijna verstopt tussen de herders. Van de kalende heer met verzorgd baardje, tussen de volkse figuren op de achtergrond, wordt gezegd dat het mogelijk een zelfportret van de schilder (Frans Francken I) is.