Het altaar van de Heilige Geesttafel
Ambrosius Francken I
middenpaneel 241 x 191 cm, zijpanelen 246 x 85 cm
Middenpaneel

Het middenpaneel toont het laatste oordeel. Christus troont op de wolken met een glanzend blauwe wereldbol aan zijn voeten. Engelen schallen de bazuinen om het oordeel aan te kondigen. Met opgeheven handen spreekt Jezus zijn oordeel uit. Zijn blik is gericht op de verdoemden aan zijn linkerkant. Zij worden door hellemonsters gepijnigd en de hel ingejaagd. De uitverkorenen, zij die de werken van barmhartigheid voor hun medemensen hebben beoefend, bevinden zich aan Jezus' rechterhand. Engelen helpen hen hemelwaars. Rechts en links van Christus smeken Maria en Johannes de Doper hem om genade. Naast hen bevinden zich de 12 apostelen.