Het retabel van de brouwers
Frans Francken I
middenluik 231 x 208 cm, zijluiken 235 x 92 cm
Rechter zijpaneel

Het rechterpaneel toont Christus in het voorgeborchte van de hel. Hij draagt de kruisbanier als teken van de overwinning op de dood. Met zijn rechterhand trekt Hij een man uit het voorgeborchte. De man en vrouw links van Hem alluderen op de uitdrijving van Adam en Eva uit het paradijs. Op de achtergrond woedt het hellevuur en vooraan aan de poort komen twee monsterkoppen een kijkje nemen.