Het retabel van de brouwers
Frans Francken I
middenluik 231 x 208 cm, zijluiken 235 x 92 cm
Middenpaneel

Het middenpaneel toont de verrijzenis van Christus. Zegevierend en met opgestoken rechterhand staat Hij op de derde dag op uit zijn rotsgraf. De witte kruisbanier draagt Hij als overwinningsteken. Hij wordt omgeven door een gouden stralenkrans en een aantal engelen slaan dit wonder vanuit de hemel gade. Enkel de minuscule wonden van de nagels en van de lanssteek verwijzen nog naar Zijn lijden en sterven. De soldaten die de wacht houden bij Jezus' graf trekken zich verschrikt terug. Ze zijn neergestuikt, trekken het zwaard, of trachten zich met een schild van het hevige licht af te schermen. Rechts blijven enkele wachters gewoon doorslapen.