het retabel van de bakkers
het retabel van de brouwers
het Heilig-Kruisretabel
het altaar van de Heilige Geesttafel
het altaar van de wolwevers
de aanbidding van de herders
de aanbidding der wijzen
de maagschap
van Sint-Anna
de prediking van Sint-Franciscus Xaverius