Canta Libre

Ter gelegenheid van het 1010-jarig bestaan van Noorderwijk werd in 1984 een hoogmis opgedragen. Een gelegenheidskoortje werd opgericht en werd later het Gregoriaans koor genoemd. Het koor groeide en kreeg in 1986 de naam Canta Libre, wat "Zing vrijuit" betekent. In de 31 jaren die volgden trad Canta Libre naar buiten met een jaarlijkse driekoningen­tocht en eindjaarsconcert, het opluisteren van misvieringen, kooravonden en ontbijt­buffet­con­certen, binnen- en buitenlandse optredens en verbroe­de­ringen. Bijzondere bekendheid kreeg Canta Libre met de onverge­telijke koormusicals "Sneeuwwitje", "Planetenalp" en "Tafeltje dek je", die gedurende weken voor volledig uitverkochte zalen werden opgevoerd.

Canta Libre neemt deel aan de uitvoering van "In die iudicii", geïnspi­reerd op het middenpaneel van het retabel van de Heilige Geesttafel.

www.cantalibre.be

Herentals Symfonisch Orkest

Het Herentals Symfonisch Orkest, kortweg het H.S.O., mag zich terecht een semiprofessioneel orkest noemen. Het is samengesteld uit zowel getalenteerde amateurmuzikanten als ervaren beroepsmuzikanten. De artistieke leiding is in handen van de heer Carl Vervoort, die begin 2017 besloot om samen met een enthousiaste groep vrienden een nieuw orkest op te richten in Herentals. Enthousiasme werkt aanstekelijk, want al snel vormde zich een volwaardig symfonisch orkest. Het H.S.O. streeft ernaar om kwaliteitsvolle concerten te geven zonder het plezier om samen te musiceren uit het oog te verliezen. Op het repertoire staan klassieke werken, opera en operette, musical, filmmuziek, enz.

Het H.S.0. neemt deel aan de uitvoering van "In die iudicii", geïnspireerd op het middenpaneel van het retabel van de Heilige Geesttafel.

www.herentalssymfonischorkest.be

Koninklijk Sint-Franciscuskoor

Het koninklijk St-Franciscuskoor is een vierstemmig gemengd koor, verbonden aan de kerk van de Broederschap der Paters Kapucijnen. Het koor bestaat ondertussen al 112 jaar.

Dirigent Kristiaan De Becker liet zich inspireren door het tafereel van het laatste oordeel op het middenpaneel van het retabel van de Heilige Geesttafel. In zijn machtig muzikaal epos "In die iudicii", beschrijft hij de scheiding van de machten van goed en kwaad op het einde der tijden. Deze compositie zal uitgevoerd worden door een groot koor opgebouwd uit diverse Herentalse zangverenigingen samen met het Herentals Sympfonisch Orkest en met ondersteuning van het orgel van de Sint-Waldetrudiskerk.

KREUTZFELD Verein

KREUTZFELD Verein teistert sinds de millenniumwissel op onregel­matige tijdstippen het Herentalse theaterlandschap met bijzonder uiteenlopende producties. Doorgaans geeft het gezelschap klassieke en minder klassieke theaterteksten dan een nieuw jasje, tot nut van 't al­ge­meen en vermaak van iedereen.

Voor Een Streepje Francken gaat KREUTZFELD met De Aanbidding der Wijzen aan de slag. KREUZTFELDwebel Bart Michiels gaat daarvoor helemaal back to the roots van zijn gezelschap. Zo’n 20 jaar geleden beet KREUTZFELD zich vast in Het Eerste Mirakel van het Kindeke Jezus van Nobelprijswinnaar Dario Fo, een tekst die ook dankzij Jan Decleir eeuwigheidswaarde kreeg. En 20 jaar later blijkt een tekst van Dario Fo zowaar bij de beelden van Francken aan te sluiten…

www.kreutzfeldverein.be

Tabula Rasa

Kunstatelier Tabula Rasa bestaat al sinds 1995. Een groep kunstenaars kan het atelier in de Schoolstraat vrij gebruiken om er hun creativiteit bot te vieren. Om ook geïnteresseerden mee te laten genieten en vertrouwd te maken met kunst, zet Tabula Rasa regelmatig zijn deuren open voor workshops, vrije ateliers en andere creatieve activiteiten.

Het middenpaneel van het retabel van de wolwevers van Ambrosius Francken is verdwenen na de Beeldenstorm en werd nooit meer teruggevonden. Marjan Van Ingelghem van Tabula Rasa gaat een hedendaagse zoektocht aan naar de opbouw van een typisch klassiek werk van deze oude meester en zorgt zo voor een nieuwe waardige invulling voor dit verloren paneel.

Theaterspektakel

Theaterspektakel vzw werd opgericht in 1985 en is een theatergezelschap voor liefhebbers, dat via een mix aan genres kwalitatief en hedendaags theater brengt voor een breed publiek. Theaterling vormt een zelfstandige jeugdtheaterwerkplaats waarmee Theaterspektakel sinds 2004 structureel samenwerkt.

Theaterspektakel liet zich inspireren door het retabel van de Brouwers en de perikelen rond de levering en de betaling ervan. Ze schreven een komische sketch gebaseerd op historisch waargebeurde feiten. Sommige van de figuren hebben echt bestaan, andere zijn dan weer verzonnen. Een vette knipoog naar het Herentals van nu is hierbij nooit ver weg.

www.theaterspektakel.be

Trio Francisco

Het gelegenheidsensemble "Trio Francisco" werd leven ingeblazen door dichter en tekstschrijver Xavier De Busser. Hij wordt muzikaal bijgestaan door celliste Ritsuko Obata en klarinettist Dirk De Sutter. Ritsuko Obata volgt cello aan de academie van Herentals en speelt onder andere bij het kamermuziekensemble "Musica per la Vita". Dirk De Sutter studeerde klarinet aan het conservatorium van Gent en was leraar klarinet en saxofoon aan de academies van Harelbeke en Knokke-Heist. Hij speelt al jaren klarinet in het befaamde Koninklijke Harmonie-orkest "Vooruit" uit Harelbeke.

Xavier liet zich inspireren door het schilderij "De prediking van Sint-Franciscus Xaverius", niet toevallig zijn patroonheilige. Hij licht details uit het schilderij en bespeelt ze samen met zijn trio op een muzikale wijze, waarbij Dirk de improvisatie (jazz, tango) met zijn klarinet niet zal schuwen.

Vocaal Ensemble van de Academie

Het Vocaal Ensemble van de Academie voor Muziek, Woord en Dans te Herentals bestaat uit een gedreven, enthousiaste groep zangers die zang als hoofdinstrument volgen. Sinds 2011 worden zij wekelijks gecoached door Rozelien Nys. Hun repertoire bestaat uit verschillende stijlen en genres, van renaissancemuziek, Bach, Mozart… tot het lichtere genre met ABBA, de Beatles en jazz standards. Twee jaar geleden zorgden zij voor een opmerkelijk optreden in de Sint-Waldetrudiskerk tijdens het concert "Match the classes" waarbij ze met een groot leer­lingenorkest van de Academie samenwerkten. Zij verzorgen optre­dens tijdens de jaarlijkse kersthappening, voorjaarsconcert, proclamaties en werken bij gelegenheid samen met andere koren van de Academie ("Koren Zingen").

Tijdens de uitvoering van "In die iudicii", de compositie bij het retabel van de Heilige Geesttafel, kan u het Vocaal Ensemble van de Academie aan het werk horen als het engelenkoor.

Vocaal Ensemble Markant

Vocaal Ensemble Markant werd opgericht in de zomer van 2000 en verenigt een dertigtal getalenteerde zangers uit Herentals en de wijde omgeving, elk met zijn of haar eigen muzikale achtergrond en ervaring. Het koor streeft er naar een breed repertorium op te bouwen en zijn publiek telkens weer te verrassen en te ontroeren met een opmerkelijke selectie uit het ruime aanbod van Vlaamse en internationale koormuziek. Klassieke en hedendaagse koorliederen, bewerkingen van volksmuziek en van pop- en musicalhits, ... alle genres komen aan bod en ook de moeilijkere partituren worden hierbij niet geschuwd.

Markant laat zich inspireren door "De maagschap van Sint-Anna" en kop­pelt een eeuwenoud Marialied aan een hedendaagse tegenhanger, die tevens een lofzang is voor alle moeders.

www.ensemblemarkant.be

Zonnelied

Het kerkkoor Zonnelied werd opgericht in 1984 door organist en com­ponist Albert Laureys en pastoor Toon van de Velden. In 2009 werd de koorleiding overgenomen door Jeannine Vleugels. Zonnelied verzorgt zondagmissen, gelegenheidsmissen en begrafenisdiensten in de Sint Antoniuskerk - beter gekend als de Paterskerk - en in het Woonzorg­cen­trum Vogelzang. De meeste van de ongeveer 15 zangers die het koor momenteel telt zijn al lid van bij de prille start. De gemiddelde leeftijd bedraagt dan ook al een respectabele 80 jaar. Niettemin is elke zanger bijna altijd aanwezig op de repetities op donderdag en bij het opluisteren van de erediensten, gewoon omdat ze toch zo graag blijven zingen.

Zonnelied liet zich inspireren door het schilderij van "De aanbidding van de herders" en koos hiervoor uit zijn repertorium van meer dan 200 liede­ren een mooi kerstlied, dat tevens vooruitblikt op Pasen en dus ook in april zeker niet uit de toon zal vallen.

Isi Bogaerts

Isi Bogaerts volgde dictie, voordracht en toneel aan de muziekacademie van Herentals. Met Walter Rits stond hij mee aan de start van Theaterspektakel en speelde er diverse rollen met bekende en professionele regisseurs, in stukken als De 3 Musketiers, Tartuffe van Molière, Leopold I, II en III en Buizerds van Frans Depeuter, Stalin in een bewerking van Ludo Abicht en de Olifantman van Bernard Pommerance. Ook verschillende kostuumstukken en komedies als De Snullen van Francoise Dorin en Vlaamse humor van Lode Pools en Herman Brusselmans behoren tot zijn repertoire. Daarnaast is Isi één van de vaste schrijvers van de 5-jaarlijkse Herentalse revue van Theaterspektakel. De laatste jaren is ook het begeleiden van reizen steeds belangrijker geworden, met Italië als meest geliefde bestemming.

Isi Bogaerts vertolkt tijdens "Een streepje Francken" stamvader Nicolaas Francken en vertelt als dusdanig doorheen het programma over het leven en werk van zijn beroemde zonen, over de woelige tijden waarin ze leefden en de grote politieke, religieuze en culturele veranderingen die daarmee gepaard gingen.

Bart Wuilmus

Bart Wuilmus studeerde orgel aan het Koninklijk Vlaams Muziek­con­ser­vatorium te Antwerpen bij Stanislas Deriemaeker en Joris Verdin en klavecimbel aan het Lemmensinstituut te Leuven bij Kris Verhelst. Tijdens deze studie verdiepte hij zich eveneens in orgelimprovisatie. Hij is titularis-organist van het Verbuecken-orgel in de Sint-Waldetrudiskerk en leraar aan de academies van Herentals, Ninove en Turnhout. Bart is medewerker en mede-oprichter van de Vlaamse Klavecimbelvereniging en bezieler van de Herentalse orgelvereniging Orgel@Herentals.

Bart ondersteunt "Een streepje Francken" op verschillende momenten met live orgelmuziek en laat zijn improvisatietalent los op het schilderij "de aanbidding van de herders".

www.orgelherentals.be

Bert Geeraerts

Bert (Beter Een Refrein Teveel) Geeraerts staat ondertussen al 40 jaar op de Herentalse planken. Bij de verkiezing van de bekendste Heren­tal­senaar, naar aanleiding van de viering van 800 jaar Herentals, behaalde hij dan ook een knappe 5de plaats. Zijn muzikale ei kan hij onder meer kwijt bij De Nachtwacht, The Legends, Het Hertals Zee­mans­koor, Atti­tude, Girls Curiousity, Mary en the Girl (backingvocal), en sinds een jaar ook bij Vocaal Ensemble Markant. Daarnaast treedt hij op op trouw­par­tijen en recepties, vrije podia, kerstmarkten en jumela­ge­concer­ten, op benefieten voor een goed doel, als muzikant of zanger in toneel, of gewoon ergens in de winkelstraat.

Bert laat van zich horen tijdens de evocatie met dans en muziek rond het altaar van de bakkers.

Rozelien Nys

Mezzosopraan Rozelien Nys studeerde blokfluit en zang aan het Lemmensinstituut te Leuven en vervolmaakte zich voor zang aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag Sasja Hunnego. Ze zong in oratoriumwerken onder leiding van Philippe Herreweghe, Kurt Bikkem­bergs en Ivan Meylemans en ook opera, muziektheater en kamer­muziek liggen haar nauw aan het hart. Rozelien is vast lid van het ensemble Psallentes, waarmee ze concerten geeft in binnen- en buiten­land en verschillende cd-opnames realiseerde. Ze geeft zangles en koor aan de Academie voor Muziek, Woord en Dans te Herentals.

Rozelien verleent haar medewerking aan de evocatie met dans en mu­ziek rond het altaar van de bakkers.

Tina Van Roy

Tina Van Roy studeerde dans en danspedagogie aan het Hoger Instituut voor Dans in Antwerpen. Zij vervolmaakte haar studies in New York, waar zij les volgde bij Martha Graham, Steps, Alvin Ailey en het Broad­way Dance Centre. Ze startte vrijwel meteen met lesgeven (klassieke en hedendaagse dans) in het Herentals Danstheater en aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans te Lier. Sindsdien creëerde ze tal van choreografieën voor musicals, muziek-, dans- en theaterproducties en geeft ze regel­matig les op dansstages. Ze stond mee aan de wieg van de opleiding hedendaagse dans van de Kunsthumaniora te Antwerpen waar ze docente Moderne en Klassieke Dans was. Momenteel ondersteunt ze dansafdelingen en hun leerkrachten in het Deeltijds Kunstonderwijs.

Tina Van Roy ontwierp een choreografie geïnspireerd door het altaar van de bakkers.

Numismatica Herentals EGMP

Numismatica Herentals werd gesticht in 2004 en heeft zich tot doel gesteld het numismatisch verzamelen en de studie van munten en medailles te bevorderen en te ondersteunen in Herentals en met uitbreiding in een brede Kempense regio. Daartoe organiseert het maandelijkse een activiteit met een uitgebreid numismatisch aanbod voor haar meer dan 420 aangesloten leden, de uitgifte van een maandelijks clubblad met een oplage van 450 exemplaren en onderhoudt het een dynamische website. Jaarlijks orginiseert Numismatica in augustus de "Zomerbeurs voor verzamelaars" in open lucht op de Herentalse Grote Markt en in december de internationale muntenbeurs "Coin Event" met meer dan 100 standhouders uit 6 verschillende landen.

Numismatica heeft zich in het project 'Een streepje Francken' geën­ga­geerd met de realisatie van een herdenkingsplaket in brons en alpaca. Tevens zal ze een stand bemannen waar bezoekers vóór de vertoning, tijdens de pauze en na afloop, in een aangenaam Francken-sfeertje, kunnen genieten van een drankje.

www.numismatica-herentals.be