In 2016 was het 400 jaar geleden dat Frans Francken I in Antwerpen overleed. In 2018 is het 400 jaar geleden dat Ambrosius Francken I in Antwerpen overleed. De Franckendynastie speelde een vooraanstaande rol in de Antwerpse kunstwereld van de 17e eeuw. Beide broers, Frans en Ambrosius, werden in Herentals geboren. De Herentalse Sint-Walde­tru­dis­kerk bevat 9 altaar­stukken en schilderijen van de hand van verschillende leden van de familie Francken. Voor de Herentalse cultuurraad een uit­ge­lezen aanleiding om de Franckens en hun werk in 2018 eens bijzonder in de verf te zetten. Voor de Herentalse cultuurverenigingen een uitge­spro­ken vraag om zich door de schilderijen van de Franckens te laten inspireren tot ...

Op zaterdag 21 en zondag 22 april 2018 brengen een vijftiental Heren­tal­se verenigingen en individuele artiesten hun hoogst persoonlijke eerbetoon aan de werken van de familie Francken die al bijna 400 jaar of langer in de Sint-Waldetrudiskerk hangen.

een organisatie van de Herentalse Cultuurraad
met de steun van stad Herentals, CERA, Kempens Karakter en de Vlaamse overheid