DE CULTUURPRIJS

Sinds 2006 kent de Herentalse cultuurraad jaarlijks een cultuurprijs toe aan een persoon vereniging die zich in de loop van het voorbije culturele jaar verdienstelijk heeft getoond op cultureel vlak. Het culturele jaar wordt hierbij steeds gerekend van september tot augustus (bijvoorbeeld september 2005 tot augustus 2006).

Om in aanmerking te komen moet de prestatie een ruime weerklank kennen in en buiten Herentals en moet de de kandidaat zijn of haar culturele werking hebben in Herentals, Noorderwijk of Morkhoven.

De kandidaatstelling kan gebeuren op vraag van de kandidaat zelf of op voordracht door een derde.

Kandidaturen kunnen, vergezeld van de nodige motivatie en documentatie, ingediend worden tot uiterlijk 30 november op het adres van de Herentalse cultuurdienst.

>> reglement

Bekijk de kandidaten voor de cultuurprijs 2017-2018

Winnaars van de cultuurprijs:

 • 2016-2017 : Vocaal Ensemble Markant
>> Alle kandidaten 2016-2017
 • 2015-2016 : Sint-Waldetrudis sierlijk getooid
>> Alle kandidaten 2015-2016
 • 2014-2015 : De Groote Oorlog
>> Alle kandidaten 2014-2015
 • 2013-2014 : Numismatica
>> Alle kandidaten 2013-2014
 • 2012-2013 : Lieselotte Crols
>> Alle kandidaten 2012-2013
 • 2011-2012 : Kollectief Maksimaal
 • 2010-2011 : Rik Rossenbacker
 • 2009-2010 : Sint-Franciscuskoor
 • 2008-2009 : Den Dorpel
 • 2007-2008 : Jan Cools
 • 2006-2007 : Albert Laureys
 • 2005-2006 : Louisa De Busser