KANDIDATEN CULTUURPRIJS 2015-2016

WINNAAR
2015 - 2016
Tentoonstelling Sint-Waldetrudis sierlijk getooid

Sint-Waldetrudis sierlijk getooid was een tentoonstelling met als thema het kerkelijk textiel van de Sint-Waldetrudiskerk. Deze liep van 29 augustus tot 27 september 2015. De basis vormde een textielinventaris van 262 items, die in 2013 en 2014 werd opgemaakt door Jan Cools, Judith Goris, Denise Goris en Maria Macauter op vraag van de provinciale dienst Erfgoed.

De tentoonstelling werd gerealisieerd door Gabriƫl Bourgart, Ludwig Certiaens, Jan Cools, Judith Goris, Denise Goris, Yvonne Helsen en Maria Macauter en gepatroneerd door de Kerkraad Sint-Waldetrudis.

De tentoonstelling werd geopend met een academische zitting, waarop Judith Goris, master textielconservatie en -restauratie de nodige toelichting gaf bij het project en de getoonde stukken.

Iedere bezoeker aan de tentoonstelling kreeg een infobrochure van 20 bladzijden met een verklaring van de typische benamingen van het kerkelijk textiel en een catalogus van de meer dan 40 opstellingen. Naast de textielstukken werden ook fotoreportages getoond van processies in het Herentals van midden vorige eeuw.

Men telde 1070 bezoekers, wat neerkomt op ongeveer 50 per dag.

Sint-Baafskring - 40 jaar Ronde van Noorderwijk

Tot de komst van Herentals Fietst en Herentals Feeste was de Ronde van Nooderwijk de grootste manifestatie in de gemeente Herentals. In 2016 publiceerde de Sint-Baafskring ter gelegenheid van de 40ste Ronde van Noorderwijk een historisch boek.

Voor de samenstlling van dit boek gingen ze te rade bij diverse archieven van particulieren en verenigingen. Het telt 77 bladzijden en bevat 65 foto's uit de 40-jarige geschiedenis van de Ronde van Noorderwijk.

Door hierover regelmatig informatie aan te bieden in het Noorderwijks dorpsblad Het Baviaantje, kreeg bovendien iedereen de kans om zijn eigen visie op de feiten en gebeurtenissen in te brengen. Veel Noorderwijkenaren hebben van dit aanbod gebruik gemaakt, waardoor het boekwerk ook een zeer subjectief verhaal is geworden, met respect voor ieders visie en inzichten.